Bergväggen Redux

Tove Starfelt

Bergväggen har flyttats,
omvandlats och uppstått på nytt.

Flux Studios är en sammanslagning konstnärer, konsthantverkare och formgivare som under 2022 hade en Artist-in-Residence på Scenkonst Gerlesborg. Projektet, residenset och utställningen var ett försök att fläta samman rörelse, form och plats. Under handledning och ledda övningar av Eva Dal och Michael Norlind, konstnärliga ledare på Scenkonst Gerlesborg, fick gruppen introduktion till metoder inom rörelse, rytm och sceniska uttryck. En intilliggande bergvägg – därav namnet på projektet – blev platsen för gruppens undersökningar och även utställningsrummet för sommaren 2022. Residensperioden resulterade i åtta verk, samt metoder för att närma sig, lyssna in och förhålla sig till en plats. De åtta verken har nu rört sig från kust till skog och på vägen har olika grader av transformationer skett, från fullständig dekonstruktion till perspektivförskjutningar. Detta för att relatera verken till en ny plats, närmare bestämt till Parken och Fönsterverkstan på Not Quite. Under utställningsperioden kommer även en workshop att hållas i utställningsrummet, där publiken bjuds in att delta.

Majoriteten av utställande konstnärer är alumner eller lärare på HDK-Valand Campus Steneby. Projektet är ett initiativ av Konstfrämjandet Fyrbodal och Scenkonst Gerlesborg och genomfördes med stöd från Fyrbodals Kommunalförbund, Konstfrämjandets Riksförbund, Tanums Kommun och Kultur Ungdom.

Medverkande konstnärer:
Gertrud Olsson är arkitekt/formgivare med intresse för perception, materialitet och rum. Hon är universitetslektor vid HDK-Valand Campus Steneby.
Theo Rosengren är formgivare/konsthantverkare/konstnär vars praktik för tillfället graviterar mot frågor som rör görandet, kroppen och materialitet. Han har en BFA i Trä från Malmstens och en MFA i Design från HDK-Valand Campus Steneby.
Frej Hedenberg är konstnär/fotograf/formgivare med inriktning ljus, taktilitet och rumslighet. Frej har en BFA från RMIT och Parsons School of Design och har även studerat Konstvetenskap på Lunds Universitet.
Tove Starfelt är textilkonstnär och arbetar med möten och översättningar mellan kropp och textil. I en ofta performativ process undersöker hon kroppens konturer, form och förlängning i det textila materialet. Hon har en BFA från HDK-Valand Campus Steneby, med inriktning Textil-Kropp-Rum.
Oskar Gustafsson är konsthantverkare/skulptör verksam i Göteborg. Han arbetar
utforskande med trä som huvudmaterial, där människans och kroppens relation till naturen är
central. Han har en BFA i Möbeldesign med inriktning trä från HDK-Valand Campus Steneby.
Samuel Dal Norlind är formgivare med en BFA från HDK-Valand Campus Steneby, med
Möbeldesign inriktning trä. Samuel bor i Göteborg och är verksam inom möbel-och
inredningssnickeri samt formgivning.
Joel Stennabb Caesar är formgivare/konsthantverkare som intresserar sig för rumsligt utforskande. Han har en BFA från HDK-Valand Campus Steneby, Möbeldesign med inriktning trä.
Helena Pernow är textilkonstnär med intresserar sig för textilens relation till kropp och rum. Hon är projektledare för Flux Studios. Hon har en MFA från HDK-Valand Campus Steneby, med inriktning Textil-Kropp-Rum.

Visa alla