VERNISSAGE BERGVÄGGEN

Foto: Flux Studios, 2022

Öppning av utställning, arbetsdemonstration och presentation av projektet.

Inom ramen för projektet Flux Studios har en grupp om åtta konstnärer undersökt mötet mellan konst, konsthantverk och scenkonst. Genom övningar, workshops och samtal har gruppen övat sig i lyhördhet med målet att skapa bättre förutsättningar till lyssnande – till andra kroppar, material och platsen. Åtta platsspecifika verk presenteras nu längst med bergväggen som ett resultat av vårens undersökningar.

Program för vernissagen
15.00-15.40
Arbetsdemonstration med presentation av projektet i studion
16.00 –
Öppning av utställningen.

Visa alla