Flux Studios

Flux Studios / Bergväggen - ett tvärkonstnärligt projekt mellan konst, konsthantverk och scenkonst.

Flux Studios – Bergväggen är ett tvärkonstnärligt pilotprojekt som spänner över konst, konsthantverk och scenkonst. Projektet innefattar ett antal residens som resulterar i en sommarutställning och ett höstseminarium. Till den första omgången är åtta konstnärer inbjudna att medverka. Under våren 2022 har gruppen träffats på Scenstudion i Gerlesborg, Tanums kommun. Scenstudion har lång erfarenheten av att utbilda studenter på Grebbestad Folkhögskola i rörelse, rytm och sceniska uttryck samt bedriva residens för scenkonstnärer i regionen. Det är nu första gången en grupp konstnärer från bild- och formområdet bjuds in till denna form av residens. Genom övningar, workshops och samtal utforskar gruppen sin lyhördhet och testar metoder att skapa bättre förutsättningar till lyssnande av andra kroppar, material och plats. Vårens residens kommer att resultera i en platsspecifik utställning längs med en bergvägg intilliggande Scenstudions lokaler med öppning den 26 juni 2022. Efter sommaren arrangeras ett publikt seminarium i anknytning till projektet.

Medverkande konstnärer: Oskar Gustafsson, Frej Hedenberg, Samuel Norlind, Gertrud Olsson, Helena Pernow, Theo Rosengren, Tove Starfelt, Joel Stennabb Caesar.

Ett första steg – Flux Studios är Konstfrämjandet Fyrbodals första projekt. Vi tror på förankring genom samverkan och görande. Bergsväggsprojektet är ett första steg att etablera verksamheten i regionen. Flux Studios är samlingsnamnet för vad vi hoppas ska kunna bli en serie av konstnärliga projekt i trakten i form av residens, workshops och utställningar. Den första etappen genomförs i samarbete med Scenkonst Gerlesborg, Konstnärernas Kollektivverkstad Bohuslän och de inbjudna konstnärerna.

Pilotprojektet genomförs med stöd från Fyrbodals Kommunalförbund, Tanums Kommun, KulturUngdom och Konstfrämjandets Riksförbund.

Visa alla